Gratis adviesgesprek
Voorkom fouten in je nieuwe website en ontdek welke omzet je nu laat liggen.

Reactie binnen 1 werkdag
Analyse van jouw huidige website
Gratis advies van een echte specialist

Wat is accorderen?

Accorderen staat voor akkoord geven of toestemming verlenen. Dit kan het aftekenen van een voltooide opdracht zijn of een project in werking stellen. Een leidinggevend en/of verantwoordelijk persoon kan deze handeling uitvoeren. Wat is accorderen en waarom wordt dit woord eigenlijk zo geschreven?

Definitie accorderen?

Letterlijk is de accorderen betekenis overeenstemmen, goedkeuren of inwilligen. Afhankelijk van welke definitie je neemt is er sprake van een gelijkheid tussen de betrokkenen of een positie van autoriteit of eindverantwoordelijkheid. Het is een term die vaak voorkomt in administratieve dienstverlening waar facturen geaccordeerd worden alvorens deze te betalen. Zo wordt voorkomen dat onjuiste of malafide transacties plaats kunnen vinden. In het bedrijfsleven moeten teamleiders of leden van de directie tekenen voor akkoord, de documenten worden opgesteld door uitvoerende werknemers. In politieke kringen kan een president of koning tekenen om een aangenomen wetsvoorstel te bekrachtigen.

Waarom niet hetzelfde als akkoord?

Het woord accorderen maakt sinds 1954 deel uit van het Groene Boekje, de algemene woordenlijst met woorden in de Nederlandse taal. In hetzelfde jaar werd tevens het woord ‘akkoord’ opgenomen in de lijst. Omdat de spellingcommissie het ene woord woord zag als een ‘vreemd’ woord en het andere niet werd respectievelijk dubbel ‘cc’ en dubbel ‘kk’ gebruikt terwijl ze wel dezelfde basis hebben. Akkorderen en accoord werden destijds wel toegestaan, deze alternatieve schrijfwijzen werden later verwijderd.

Uitzonderingen in de Nederlandse taal

Er zijn meer woorden die een gelijksoortige inconsistente schrijfwijze hebben zoals fabrikant naast fabrikaat en klassiek naast classicisme. In de Nederlandse taal bestaat ook het onderscheid tussen seks en sexy, in de Engelse taal worden beide woorden met een ‘x’ geschreven. De juiste schrijfwijze is dus accorderen met tweemaal ‘cc’ en ook een ‘r’. Met name door het woord ‘coderen’ en het toenemende gebruik hiervan binnen ICT wordt het woord regelmatig geschreven als ‘accoderen’ zonder ‘r’ tussen de ‘o’ en ‘d’. Deze schrijfwijze is dus niet juist.

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z