Samen online impact maken met een converterende website?

WordPress specialisten
Converterende website
75+ tevreden referenties

Brainstorm is een term die staat voor een methode van ideeën inventariseren om tot een oplossing te komen voor een specifieke uitdaging. Het betreft een open model waarbij één of meerdere participanten in staat worden gesteld om vrijelijk ideeën naar voren te brengen die genoteerd worden en waar later structuur in wordt aangebracht. Wat is een brainstorm en waarom zou je dit model toepassen binnen een team?

Wat is een brainstorm?

Een idee komt zelden alleen. Dit geldt voor individuele personen en zeker voor groepen die samenwerken. Met een brainstorm sessie is het mogelijk om ideeën op tafel te leggen om zo tot resultaten te komen. Aan het begin van een sessie is het mogelijk om zonder beperkingen ideeën aan te dragen die kunnen helpen om een vooraf gedefinieerde uitdaging op te lossen. Dat laatste is een belangrijk aspect van het proces; hoewel brainstormen een heel open karakter heeft wordt er wel gewerkt naar een vooraf bepaald doel.

Waarom brainstorm gebruiken?

Een geniale inval is de uitzondering, niet de regel. Vaak passeren er vele gedachten de revue voordat er een werkbaar idee uit voorkomt. In een brainstormsessie is het mogelijk om zonder filter ideeën te spuien, later wordt bekeken wat er werkt en wat niet. Het kan een methode zijn om writer’s block te doorbreken of om teamleden op gelijke frequentie te krijgen.

Waarom geen brainstorm gebruiken?

Een brainstorm sessie heeft niet altijd het beoogde effect. Zo is het mogelijk dat door alle informatie de focus van de doelstelling troebel wordt. Ook kunnen er participanten zijn die zichzelf op de voorgrond stellen of juist niet in staat zijn om hun gedachten te uiten. Een brainstormsessie moet daarom gestructureerd worden gevoerd met mogelijk een moderator om de ideeën vast te leggen en organiseren.

De vorm die brainstormen aanneemt zal variëren per samenstelling en doelstelling. Zo kan er gewerkt worden met een moodboard, woord wolken en andere tools om verbindingen te maken en later conclusies te trekken.

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z