Samen online impact maken met een converterende website?

WordPress specialisten
Converterende website
75+ tevreden referenties

Interpunctie is de term voor leestekens die gebruikt worden in teksten. Denk hierbij aan een punt, komma of een uitroepteken. Met deze tekens worden teksten duidelijker wat betreft inhoud, het kan ook de betekenis veranderen. Wat is interpunctie en welke invloed heeft het gebruik van speciale tekens online?

Hoe werkt interpunctie?

Het woord interpunctie komt uit het Latijn en is een samentrekking van ‘inter’ en ‘punctum’ waarmee het woord letterlijk voor tussenpunt staat. De term werd voor het eerst gebruikt in de zestiende eeuw. Voorheen werden punten onder medeklinkers in de Hebreeuwse taal gebruikt om klinkers aan te duiden, later zouden leestekens de betekenis krijgen die ze nu nog steeds vertegenwoordigen. Met een vraagteken wordt het duidelijk dat er een vraag wordt gesteld, met een uitroepteken wordt een boodschap benadrukt. Zo kan er context worden gegeven aan een geschreven zin.

Door interpunctie toe te passen is het mogelijk om de betekenis van een zin compleet te veranderen. In marketing wordt hier gebruik van gemaakt om zo opvallende slogans te bedenken, door foutief gebruik van interpunctie kan een boodschap ook verkeerd worden opgevat. Hier zijn twee zinnen als voorbeeld:

  1. Ik houd van je, man.
  2. Ik houd van je man.

Bij de eerste zin geeft de spreker aan van de gesprekspartner te houden. In de tweede zin wordt aangegeven dat de spreker van een derde persoon houdt, iets wat de gesprekspartner waarschijnlijk niet zal waarderen.

Online gebruik van interpunctie

Het hekje of ‘hashtag’ is een voorbeeld van interpunctie dat online een andere betekenis heeft gekregen. Het werd als eerste gebruikt op Twitter als manier om groepen tweets te creëren. Later zou # door andere social media diensten worden overgenomen waarmee de hashtag een algemene standaard is geworden voor groepering.

In code van software wordt vaak gebruik gemaakt van interpunctie. In oudere versies van Windows konden bestandsnamen voor problemen zorgen omdat het systeem een foutieve betekenis koppelde aan spaties, punten of een asterisk. 

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z