Gratis adviesgesprek
Voorkom fouten in je nieuwe website en ontdek welke omzet je nu laat liggen.

Reactie binnen 1 werkdag
Analyse van jouw huidige website
Gratis advies van een echte specialist

Opt-in betekent dat een klant of persoon binnen een specifieke doelgroep vooraf toestemming moet geven om benaderd te worden. Bijvoorbeeld om contact op te nemen per telefoon, via een nieuwsbrief of mailing. Daarnaast dient er ook een mogelijkheid te zijn voor een opt-out na het aanmelden. Wat is een opt-in en hoe gaat de wetgeving op dit gebied veranderen?

Wat is opt-in?

Wanneer een bedrijf prachtige producten of onmisbare diensten verkoopt, dan schreeuwen ze dit het liefste van de daken. Maar niet iedereen zit te wachten op deze berichten. Door een opt-in keuze geeft de klant of geïnteresseerde partij aan graag berichten te ontvangen. Het tegenovergestelde hiervan is opt-out, waarbij het uitgangspunt is dat de ontvanger toestemt tenzij anders aangegeven. Er zijn verschillende kanalen om iemand te benaderen zoals:

  • Telefoon
  • E-mail
  • SMS
  • WhatsApp
  • Direct mail

Over het algemeen wordt ongevraagde communicatie als ongewenst beschouwd. Toch lijkt het nog steeds effect te hebben waardoor veel aanbieders nog steeds gebruik maken van deze methode. Net als de Privacywetgeving zullen ook de regels voor ongevraagde communicatie methoden aan banden worden gelegd.

Wetgeving Telecommunicatiewet

Nederland loopt voorop wat betreft de opt-in regels, dit kan veranderen wanneer soortgelijke opt-in wetgeving ook in de rest van Europa van kracht wordt. In 2019 werd het Nederlandse wetsvoorstel opgesteld en ingediend, met behandeling in 2020 en uiteindelijk rond 2021 de invoering van de nieuwe wetgeving.

Voorstel voor nieuwe regels

Wanneer de nieuwe opt-in wetgeving van kracht wordt zullen deze regels doorgevoerd worden:

  • Ook voor telefonische acquisitie zal opt-out aangepast worden naar in. Een uitzondering hierop vormt een bestaand contact.
  • Bij telefonisch contact mag er geen geheim nummer gebruikt worden.
  • Er zal een termijn vastgesteld worden waarin herhaalde benadering toegestaan is. Dit is nu nog niet het geval.
  • Door de bewijslast om te keren moet nu de partij die iemand benadert bewijzen zich aan de regels te houden. Nu is dit nog andersom.

Met de invoering van de ePrivacyverordening is het mogelijk dat de wet- en regelgeving voor heel Europa gelijk wordt getrokken.

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z