Gratis adviesgesprek
Voorkom fouten in je nieuwe website en ontdek welke omzet je nu laat liggen.

Reactie binnen 1 werkdag
Analyse van jouw huidige website
Gratis advies van een echte specialist

Een Poll is een opiniepeiling waarbij een bedrijf of organisatie de mening van meerdere personen vraagt om zo een beeld te krijgen van het algemene sentiment over een vraagstuk. De inhoud van de vragen kan heel divers zijn, met mogelijk een achterliggend commercieel belang. Wat is een Poll en hoe worden online Polls uitgevoerd?

Wat is een Poll?

Een Poll is een peiling, meestal gaat het om een mening die externe personen hebben over een specifiek onderwerp. Denk aan verkiezingspolls waarbij mensen worden gevraagd naar hun politieke voorkeur. Het resultaat is puur indicatief en kan gebruikt worden om voorspellingen te maken, opties af te wegen of besluiten te nemen. Voor bedrijven kan het ingezet worden als klankbord, om meningen binnen de organisatie te toetsen op de wensen van de beoogde doelgroep. Over het algemeen wordt een Poll beschouwd als één vraag, terwijl een enquête uit meerdere vragen bestaat. In Nederland behoort Maurice de Hond tot de weinige herkenbare enquêteurs door zijn vele verschijningen in diverse media.

Vraagstelling met een opinie

Bedrijven gebruiken Polls niet alleen om informatie in te winnen, maar ook als marketing instrument. Bij de vraag “Wat is jouw favoriet?” Met als opties een Big Mac, Quarter Pounder of McChicken is dit duidelijk een promotie van McDonalds, en niet een echte opiniepeiling. Deze informatie kunnen ze namelijk op een andere wijze veel beter achterhalen.

Online opinies peilen

Social media platformen zijn van de grond af aan gebouwd om de populariteit van onderwerpen, personen en berichten te meten. Naast likes verzamelen is het ook mogelijk om online Polls te houden via diensten als Facebook of chat apps zoals Telegram. Er zijn ook vele website plugins om opiniepeilingen direct op webpagina’s te publiceren. Er wordt doorgaans een eenvoudige vraag gesteld met enkele opties. Afhankelijk van de applicatie en doelstelling kan de participant direct de resultaten bekijken. Survey Monkey, Polldaddy en de Nederlandse Enquetetools.nl zijn voorbeelden van polling diensten. Bij specifieke applicaties kunnen resultaten vaak in een standaard formaat zoals XML worden opgeslagen voor verdere verwerking in analyse software of een spreadsheet.

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z