Samen online impact maken met een converterende website?

WordPress specialisten
Converterende website
75+ tevreden referenties

Privacy staat voor het afschermen van persoonlijke informatie. Iemand heeft het recht om handelingen, interacties, communicatie en data voor zich te houden, zonder dit te hoeven delen met anderen. Het wordt gezien als een fundamenteel mensenrecht, al zijn er per land regels en wetten die mogelijk inbreuk maken op deze rechten. Wat is Privacy en hoe wordt dit online gewaarborgd?

Wat is Privacy?

De definitie van Privacy loopt uiteen, naast de officiële betekenis geeft iedereen er weer een eigen interpretatie aan. In principe moet het mogelijk zijn om handelingen te verrichten en te communiceren zonder dat een buitenstaander hier kennis van kan nemen. Voor een deel heeft ieder individu dit zelf in hand, zo kun je tijdens een gesprek op een terras niet dezelfde geheimhouding verwachten als tijdens een gesprek met een psycholoog.

Modern concept

Het recht om met rust gelaten te worden” werd voor het eerst gedefinieerd door Thomas Cooley in 1879. Pas in 1950 werd het woord opgenomen in de Van Dale, er bestond daarvoor geen direct equivalent in Nederland. Het concept van Privacy is dan ook een relatief modern gegeven, dat tijdens de Industriële Revolutie is ontstaan. Ook nu zijn er nog discussies over welke informatie wel of niet vrijgegeven zou mogen of moeten worden. De roddelpers bevindt zich regelmatig in het grijze gebied tussen nieuwsgaring en inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

Online gegevensbescherming

Het internet is per definitie een aaneenschakeling van informatie die gedeeld wordt met iedereen die toegang heeft tot het internet. Naast feitelijke en onpersoonlijke informatie is er ook veel persoonlijke data te vinden. Wanneer er zonder toestemming informatie gedeeld wordt van een individueel persoon kan dit een inbreuk op eigenruimte betekenen. Hierbij kan de Privacy betekenis op meerdere manieren worden uitgelegd. Websites die persoonlijke informatie vergaren zullen een Privacybeleid op hun site moeten vermelden, waarin de rechten en plichten vermeld staan. Denk aan het wissen van gegevens na een specifieke handeling of periode.

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z