Samen online impact maken met een converterende website?

WordPress specialisten
Converterende website
75+ tevreden referenties

Tekstopbouw is een term die staat voor de wijze waarop een tekst wordt ingedeeld. Er zijn een aantal standaard elementen om teksten op een logische wijze in te delen, in met name creatieve teksten is het mogelijk om hiervan af te wijken. Wat is Tekstopbouw en uit welke elementen bestaat een standaard tekst?

Wat is Tekstopbouw?

Bij het vertellen van een mop is het niet de bedoeling om met de clou te beginnen, moppen worden volgens een zeer specifieke structuur geschreven om grappig te zijn. Opbouw van tekst is in tegenstelling tot grammatica niet gebonden aan vaste regels, er zijn wel standaard elementen die toegepast worden om teksten begrijpelijk te maken en de leesbaarheid te verhogen. Standaard elementen in een tekst zijn:

  • Titel: Dit is een korte, vaak beschrijvende en uitnodigende zin. Voor informatieve teksten zal het doorgaans een zeer korte samenvatting van de tekst zijn, bij creatieve werken kan het juist vragen oproepen die vragen of emoties opwekt bij de lezer.
  • Inleiding: Dit is de eerste alinea waarin een kort overzicht wordt gegeven van het werk, en de voornaamste vraag reeds beantwoord kan worden. Het is ook mogelijk om het resterende deel van de tekst in de juiste context te plaatsen.
  • Midden: Hier is plaats voor verdere verdieping. Dit deel kan onderverdeeld worden in meerdere hoofdstukken of alinea’s afhankelijk van het geschreven werk.
  • Slot / conclusie: In de laatste alinea wordt het werk afgerond, mogelijk met een conclusie of een korte opsomming van het voorgaande schrijven. Er kan hier ook een mening worden opgenomen van de auteur die in de rest van de tekst niet aanwezig is, maar dit hoeft niet.

Zelfs wanneer de Tekstopbouw hetzelfde is, kan de inhoud enorm verschillen. Zo kan bij een inleiding de conclusie reeds worden vermeld. Om de minder betrokken lezer te faciliteren of om de spanning bij een roman op te voeren. Hoewel het middelste deel van een geschreven werk doorgaans de meeste informatie bevat, zijn het de inleiding en het slot die doorgaans het beste onthouden worden. Dit wordt ook wel de ‘bookend theory’ genoemd.

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z