Samen online impact maken met een converterende website?

WordPress specialisten
Converterende website
75+ tevreden referenties

XHTML staat voor Extensible HyperText Markup Language. Het maakt onderdeel uit van de XML markup talen. Er zijn veel overeenkomsten met HTML met een aantal uitbreidingen op deze standaard. Wat is XHTML en wat zijn de extra mogelijkheden ten opzichte van HTML?

Wat is XHTML?

HTML is de standaard taal voor het ontwikkelen van webpagina’s. XHTML bouwt verder op deze basis, het is een XML applicatie met een meer strikte set aan regels dan voor SGML het geval is. In tegenstelling tot HTML is het mogelijk om XHTML document via standaard XML parsers te verwerken. XHTML werd als aanbeveling geïntroduceerd in 2000 door het World Wide Web Consortium. De 1.1 standaard zou in 2001 volgen. XHTML5 wordt verder ontwikkeld als een XML versie van de HTML5 specificatie.

Verschil tussen XHTML en XML

Zowel XHTML als XML zijn markup talen die gebruik maken van tags of data om op gestructureerde wijze te beschrijven en aan te duiden. Het voornaamste verschil is dat Extensible HyperText Markup Language (XHTML)  verwijst naar een deel van de XML groep die functioneert als een uitbreiding op HTML. Extensible Markup Language (XML) verwijst naar een set aan instructies om elektronische documenten te specificeren.

Doctype en XHTML

Doctype staat voor Document Type Declaration, een instructie die verbonden is met een XML of SGML document. XHTML DTD moet worden geschreven volgens de XML specificaties. Doctype XHTML is kort omdat er geen verwijzingen zijn naar een DTD als URL of FPI. Het bevat slechts de tag naam van het root element van het document. In XHTML5 is het doctype hoofdlettergevoelig. In HTML4 en HTML5 wordt de standaard syntax in hoofdletters geschreven, het gebruik van kleine letters en van uppercase of undercase is wel mogelijk. In XHTML5 is doctype optioneel. Als de markup verwerkt wordt als XML en HTML dan moet doctype wel gebruikt worden.

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z