Samen online impact maken met een converterende website?

WordPress specialisten
Converterende website
75+ tevreden referenties

Wat is een alinea?

Alinea staat voor een deel van een tekst dat boven en onder een lege regel heeft, of wordt afgekapt met een deel van de regel blanco. Normaal gesproken bestaan alinea’s uit meerdere zinnen, hoewel het wel mogelijk is dat het slechts één zin of zelfs een enkel woord betreft. Wat is een alinea en hoe verschilt dit met een paragraaf?

Definitie alinea

Een lange tekst wordt normaal gesproken opgedeeld in kleinere segmenten. Het kleinste individuele onderdeel van een tekst wordt een alinea genoemd. Dit kan een woord zijn, een zin, in de meeste gevallen betreft het meerdere zinnen die samen een eenheid vormen. Dit betekent dat ze inhoudelijk verband houden met elkaar met een duidelijk begin, midden en einde. Op beeldschermen wordt meestal een compleet lege tussenregel gebruikt omdat de uitvulling per scherm kan afwijken.

Taal kent veel richtlijnen maar weinig regels

Hoe een auteur alinea’s gebruikt in de tekst is niet gebonden aan regels. Er kan worden gekozen voor pagina’s vol met tekst zonder tussenruimte. Dit zal alleen niet erg overzichtelijk zijn of prettig om te lezen. Door naast hoofdstukken ook gebruik te maken van alinea’s wordt de ‘bladspiegel’ meer overzichtelijk voor de lezer. Zie het als een korte pauze alvorens verder te lezen, bij het voorlezen van een tekst wordt hier bijvoorbeeld een langere pauze gebruikt dan bij een punt het geval is.

Is een alinea hetzelfde als een paragraaf?

In het Engels staat paragraph voor wat we in de Nederlandse taal alinea noemen. Een Nederlandse paragraaf wordt dan weer ‘section’ genoemd in het Engels. Normaal gesproken bestaat een paragraaf weer uit meerdere alinea’s. Paragrafen worden meestal aangeduid met getallen of letters, denk aan het gebruik in een tekst met algemene voorwaarden. Het symbool voor een paragraaf is §.

Alinea’s worden regelmatig aan elkaar gekoppeld door opmerkingen te gebruiken zoals “tot besluit” of “ter illustratie”. Deze zinsdelen kunnen zowel vooruitwijzen als terugwijzen naar een eerdere passage.

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z