Samen online impact maken met een converterende website?

WordPress specialisten
Converterende website
75+ tevreden referenties

Wat is een buyout?

Een buyout is een transactie waarbij het het eigendom van een organisatie of een deel van de aandelen wordt overgenomen. De nieuwe eigenaar koopt (een deel van) de organisatie van de huidige eigenaar. Naast eigendommen zullen ook schulden normaal gesproken overgenomen worden. Wat is een buyout en op welke manieren kunnen personen uitgekocht worden?

Definitie buyout

Er zijn meerdere manieren waarop een buyout tot stand kan komen en voor diverse redenen. Er kunnen hierbij meerdere categorieën worden onderscheiden zoals:

  • Een management buyout: Het huidige management van een bedrijf wordt uitgekocht door nieuw management. Het is mogelijk dat deze overname niet direct invloed heeft op de bedrijfsactiviteiten of de werknemers.
  • Een werknemer buyout: Een werkgever kan een werknemer uitkopen om zo van contractuele verplichtingen af te komen. Denk aan een conflict waarbij uitkopen minder kosten en mogelijke problemen met zich meebrengt dan bij een ontslagprocedure.
  • Een leveraged buyout: In dit geval worden de geschatte inkomsten als onderdeel van de koopsom geteld, zo hoeft de koper minder eigen geld in te leggen.

Rechten, plichten en mogelijkheden

De voorwaarden in een contract zijn bindend voor beide partijen. Als één partij voordeel ziet in het opbreken van een contract kan deze een voorstel indienen voor een buyout. De andere partij zal in dit geval een bedrag ontvangen op voorwaarde dat de bestaande overeenkomst wordt opgebroken. Dit is bijvoorbeeld een optie als een verhuurder graag een huurder wil vervangen door een nieuwe huurder die bereid is een hoger bedrag te betalen. De huidige huurder wordt uitgekocht zodat de eigenaar het pand kan verhuren aan de nieuwe huurder.

Is een buyout hetzelfde als een overname?

Hoewel een buyout in een aantal gevallen overeenkomsten kan vertonen met een acquisitie zijn ze niet gelijk. In het geval van een buyout wordt de financieel belanghebbende uitgekocht maar de situatie zal verder niet echt veranderen terwijl er bij een acquisitie of overname wel sprake is van een substantiële verandering van het bedrijf in juridische zin.

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z