Gratis adviesgesprek
Voorkom fouten in je nieuwe website en ontdek welke omzet je nu laat liggen.

Reactie binnen 1 werkdag
Analyse van jouw huidige website
Gratis advies van een echte specialist

PageSpeed is een tool van Google die laat zien wat de prestaties van een website zijn op desktop en mobiel. Naast een score worden er ook adviezen verstrekt die kunnen helpen om de score te verbeteren. Wat is PageSpeed en hoe werkt deze tool?

Wat is PageSpeed?

PSI of voluit Google PageSpeed Insights is een gratis tool voor web developers om de snelheid van een website te meten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de mobiele versie van een website en de desktop versie. Deze scores kunnen flink van elkaar afwijken omdat er andere criteria worden toegepast. Een PageSpeed test kan eenvoudig online worden uitgevoerd door een URL in te geven. Voor deze tool is het niet nodig om een Google account te gebruiken, er is ook geen login vereist. Na het scannen van de URL wordt er een score gegeven van 0 tot 100. Een hogere score betekent dat de website sneller is. Als er knelpunten zijn dan wordt dit aangegeven. Denk aan het gebruik van afbeeldingen die niet geschaald of gecomprimeerd zijn.

Hoe werkt Google PageSpeed?

Om de PageSpeed via web te testen wordt gebruikt gemaakt van de CrUX dataset. De onderliggende technologie is Lighthouse, een open-source tool om webpagina’s te optimaliseren. In de resultaten worden de volgende berekeningen gemaakt:

  • FCP: First Contentful Paint
  • FID: First Input Delay
  • LCP: Largest Contentful Paint
  • CLS: Cumulative Layout Shift

Er wordt rekening gehouden met prestaties van de afgelopen 28 dagen. Snel laden van de hoofdpagina is een belangrijk criterium van iedere website. Er moet snel content zichtbaar zijn voor de bezoeker. De resultaten zijn gebaseerd op gemiddelde prestaties onder specifieke condities. De resultaten kunnen per individueel scenario afwijken.

Is paginasnelheid belangrijk?

Uit onderzoek is gebleken dat internetgebruikers binnen twee seconden het besluit nemen om op een pagina te blijven of weg te navigeren. Onder website optimalisatie vallen meer zaken dan de laadsnelheid, het is wel een factor om rekening mee te houden.

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z