Gratis adviesgesprek
Voorkom fouten in je nieuwe website en ontdek welke omzet je nu laat liggen.

Reactie binnen 1 werkdag
Analyse van jouw huidige website
Gratis advies van een echte specialist

Redigeren is een vorm van tekst corrigeren waarbij er naast grammaticale aanpassingen ook rekening wordt gehouden met de stijl van schrijven, de doelgroep of het medium. Het doel hiervan is een tekst beter leesbaar te maken voor de lezer. Wat is redigeren en waarom worden teksten bewerkt voor publicatie?

Wat is Redigeren?

Er zijn auteurs en redacteurs, dit zijn overlappende specialismen die elkaar aanvullen. Enerzijds is er de auteur, dit is er persoon die een werk schrijft, dit is voornamelijk een creatief proces. Dat is er de redacteur die controleert of er bijvoorbeeld grammaticale fouten gemaakt zijn. Een redacteur kan verder gaan dan slechts fouten corrigeren, wanneer er inhoudelijk ook aanpassingen worden gemaakt spreekt men van Redigeren. Er is reeds een bestaande tekst, dit werk wordt aangepast alvorens deze gepubliceerd wordt. Er zijn uitlopende redenen om teksten aan te passen voor publicatie, doorgaans zullen er meerdere van toepassing zijn:

  • Spelfouten: Een tekst bomvol met spelfouten ziet er niet professioneel uit, het kan zelfs de leesbaarheid beïnvloeden. Dit zijn fouten die niet bewust door de auteur zijn gemaakt. Spelfouten corrigeren is daarmee een kwalitatieve en objectieve verrijking van de oorspronkelijke tekst.
  • Grammatica: Zinnen die niet goed lopen, foutief gebruik van grammaticale regels en dergelijke zaken zijn deels subjectief. Door de zinsbouw te wijzigen kan de boodschap van de auteur duidelijker overgebracht worden.
  • Volume: Er is niet altijd onbeperkt ruimte in bijvoorbeeld een magazine. Ook kan een lezer na een aantal woorden afhaken. Bij Redigeren op volume wordt de kern van een tekst samengevat in een aantal worden, of juist uitgebreid wanneer een groter volume gewenst is.
  • Doelgroep: Dezelfde tekst kan worden geschreven voor een specifieke doelgroep. Denk aan leeftijd, opleidingsniveau, interesses of een beperking. Zo kan hetzelfde nieuwsbericht voor volwassenen anders worden verwoord voor kinderen. Of technische informatie kan vereenvoudigd worden voor buitenstaanders.
  • SEO: Dit is een belangrijk criterium voor teksten online. De auteur schrijft een tekst, een SEO expert redigeert de tekst om de vindbaarheid in zoekmachines te verbeteren.

De Redigeen betekenis is daarmee niet eenduidig, er kunnen verschillende redenen zijn om de tekst aan te passen.

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z