Gratis adviesgesprek
Voorkom fouten in je nieuwe website en ontdek welke omzet je nu laat liggen.

Reactie binnen 1 werkdag
Analyse van jouw huidige website
Gratis advies van een echte specialist

Wat is een rich text?

Rich text staat voor tekst waar informatie aan is toegevoegd zoals het lettertype, of de tekst vetgedrukt is en andere eigenschappen. De term wordt vaak gebruikt om het RTF formaat van Microsoft te beschrijven maar dit is niet juist omdat er meerdere ‘verrijkte’ tekstformaten bestaan waar Rich Text Format er slechts één van uitmaakt. Wat is rich text en waar wordt dit tekstformaat voor gebruikt?

Definitie rich text

De betekenis van rich text is tekst met extra informatie. Daarmee is het de tegenhanger van platte tekst, dit is een serie karakters zonder aanvullende informatie. Hoewel RTF het meest bekende formaat is, zijn er ook andere formaten met overeenkomstige karaktereigenschappen

Enriched text?

Deze vorm van rich text is een tekstformaat dat specifiek ontwikkeld is voor het gebruik in e-mails. Dit formaat is ontwikkeld om e-mails met opmaak informatie via meerdere systemen en software op uniforme wijze op te stellen en weer te geven. Dit formaat is nauwelijks bekend bij gebruikers omdat HTML de standaard is geworden in e-mail verkeer. Toch heeft enriched text zeker voordelen, met name omdat het minder gevoelig is veiligheidsrisico’s. Dit formaat wordt ondersteund door Emacs, Mutt, Mulberry en Netscape Communicator.

RTF

Rich Text Format is het formaat dat synoniem is komen te staan met rich text. RTF werd in 1987 uitgebracht door Microsoft en werd tot 2008 gebruikt om documenten via meerdere platformen te delen binnen Microsoft producten. De meeste tekstverwerkers kunnen één of meerdere versies van dit formaat lezen. Er zijn in de loop der jaren meerdere standaarden uitgebracht waarmee de compatibiliteit niet gegarandeerd is

DCA/RFT

De Document Content Architecture werd in het begin van de jaren tachtig ontwikkeld door IBM om toe te passen op tekstdocumenten. Er is daarnaast een versie ontwikkeld voor diverse word processors genaamd Revisable-Form Text ofwel RFT wat ondanks de afkorting niets te maken heeft met het RTF formaat

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z