Gratis adviesgesprek
Voorkom fouten in je nieuwe website en ontdek welke omzet je nu laat liggen.

Reactie binnen 1 werkdag
Analyse van jouw huidige website
Gratis advies van een echte specialist

Deepcrawl is een SEO platform dat helpt om websites te optimaliseren voor een hogere vindbaarheid in Google en andere zoekmachines. Webpagina’s worden gescand op fouten die van invloed kunnen zijn op de ranking op de zoekresultaten pagina’s. Wat is Deepcrawl en hoe verschilt dit met crawl depth?

Wat is Deepcrawl?

Websites bestaan uit code. Ontelbare regels code die juist moeten zijn om in iedere browser en op iedere computer goed weer te geven. Helaas is niet al deze code correct. De bezoeker zal dit soms merken maar niet altijd. Denk aan een link naar een pagina die niet langer bestaat of een pagina met zoveel scripts dat het scrollen enorm langzaam gaat. Niet alleen mensen kunnen hier hinder van ondervinden, ook webcrawlers van zoekmachines als Google kunnen hier niet altijd goed mee overweg. Het gevolg hiervan is dat websites en webpagina’s lager komen te staan in de zoekresultaten dan strikt noodzakelijk is. Deepcrawl is een SEO platform dat gericht is op een technische analyse van websites. Het gaat dus niet zozeer om de content op de pagina’s.

Crawl depth

De betekenis van Deepcrawl is niet hetzelfde als die van crawl depth. De eerste term verwijst specifiek naar een dienstverlener terwijl het tweede begrip meer algemeen over het proces van crawling gaat. Niet iedere website wordt namelijk even grondig doorzocht op informatie. Er wordt namelijk een zekere limiet gesteld op de tijd en middelen per website. Als een website veel scripts of fouten bevat dan kan de webcrawler minder goed de website indexeren. Dit kan ertoe leiden dat webpagina’s op het domein lager in de ranking komen te staan of zelfs in zijn geheel niet voorkomen op de zoekresultaten pagina’s.

De inhoud blijft belangrijk

Er is een verdeling tussen code en content. Deepcrawl is specifiek ontwikkeld om de technische kant van de website te optimaliseren. Voor inhoudelijke optimalisatie zijn andere tools, hierbij worden ook vaak SEO experts betrokken. Content optimalisatie reikt namelijk verder dan objectief meetbare elementen.

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z