Gratis adviesgesprek
Voorkom fouten in je nieuwe website en ontdek welke omzet je nu laat liggen.

Reactie binnen 1 werkdag
Analyse van jouw huidige website
Gratis advies van een echte specialist

Bij average page depth wordt het gemiddelde aantal pagina’s gemeten dat tijdens een sessie bekeken wordt. Dit is een meetpunt in Google Analytics waarmee het gebruikersgedrag op een webpagina geanalyseerd kan worden. Op zichzelf heeft dit meetpunt geen grote betekenis maar in context met andere criteria kan deze informatie waardevol zijn voor website analyse en optimalisatie. Wat is een average page depth en welke informatie biedt dit meetpunt?

Wat is average page depth?

Als iemand een website bezoekt en vervolgens weer de website verlaat, dan is er één pagina bezocht. Als dezelfde persoon de volgende dag weer één pagina bezoekt op dezelfde website dan is er wederom sprake van een average page depth van 1.00. Als tijdens dezelfde sessie twee pagina’s worden bezocht stijgt het aantal naar 2.00. Door het bezoekersgedrag van meerdere personen over een specifieke periode te meten ontstaat er een average page depth. Dit getal wordt afgerond op twee decimalen. Het is één meetpunt binnen Analytics die past binnen het rijtje:

  • Bezoekers
  • Sessieduur
  • Bounce rate
  • Page views
  • Sessies
  • Conversies

Ieder meetpunt krijgt pas een betekenis wanneer het in context wordt gebracht met andere meetpunten en doelstellingen.

Welke informatie biedt average page depth?

De betekenis van average page depth voor SEO is niet eenduidig te bepalen. Als het bijvoorbeeld om een verkooppagina gaat met alle informatie op dezelfde pagina, dan zal er slechts 1.00 pagina bezocht worden tijdens de sessie. Als het doel van website is om zoveel mogelijk kliks te genereren dan is een hoge average page depth positief. Maar als het een webshop betreft waarbij de klant een lange rij aan pagina’s moet doorlopen om tot de kassa te geraken, dan kan het aantal conversies flink dalen. Meer is dus niet altijd beter, minder is niet altijd slechter. Daarom is het van belang om de doelstellingen helder te krijgen om zo de betekenis van average page depth in context te brengen.

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z