Samen online impact maken met een converterende website?

WordPress specialisten
Converterende website
75+ tevreden referenties

Met een bestand bedoelen we in dit geval een computerbestand. Een collectie van data die wordt opgeslagen in een formaat dat herkenbaar is voor een computersysteem. Dit kan een afbeelding zijn, een video of een collectie van meerdere bestanden in een gecomprimeerd archief. Wat is een bestand en hoe weten computers om welk bestand het gaat?

Wat is een bestand?

De letterlijke definitie van bestand is een geordende verzameling van gegevens. Bij een computerbestand gaat het om een verzameling gegevens dat door een besturingssysteem gelezen wordt om vervolgens het gewenste resultaat uit te voeren. Denk aan een afbeelding die wordt weergegeven of een internetpagina die geladen wordt. Door gebruik te maken van standaard bestandsindelingen is het mogelijk om data te categoriseren.

Hoe worden bestanden gebruikt?

Een bestand kan verwijzen naar andere bestanden zoals een html bestand afbeeldingen of videoclips aanroept. Het kan ook een collectie aan individuele bestanden bevatten zoals een zip bestand. Om bestandstypen van elkaar te onderscheiden worden ze vaak voorzien van een extensie. Dit is een aanduiding in letters of cijfers die na de bestandsnaam achter het laatste punt wordt toegevoegd. Als deze extensie veranderd wordt dan is het mogelijk dat het bestand onleesbaar wordt. Standaard handelingen met bestanden zijn:

  • Nieuw bestand maken
  • Bestaand bestand aanpassen
  • Lezen
  • Schrijven
  • Kopiëren
  • Sluiten
  • Wissen

Sommige functies zijn specifiek voor een programma terwijl andere functies weer onderdeel uitmaken van het besturingssysteem.

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z