Gratis adviesgesprek
Voorkom fouten in je nieuwe website en ontdek welke omzet je nu laat liggen.

Reactie binnen 1 werkdag
Analyse van jouw huidige website
Gratis advies van een echte specialist

Definitie query

Query is het Engelse woord voor vraagstelling. Het is een term die gebruikt wordt binnen informatica om een opdracht aan een database te beschrijven waarbij een actie in gang wordt gezet. Daarnaast is het de term voor een zoekopdracht zoals deze in een zoekmachine wordt ingevoerd. Wat is een query en op welke wijze moet een zoekopdracht worden ingevoerd?

Een query heeft altijd betrekking op een vraag aan een database gekoppeld aan een opdracht. Stel; iemand wil weten hoeveel mensen met de naam Jansen er woonachtig zijn in Amsterdam. In dat geval wordt een zoekopdracht ingevoerd in de database met alle bewoners van Amsterdam, met als opdracht hier de personen met de naam Jansen uit te halen en weer te geven.

Binnen een informatica systeem wordt een query ingediend volgens een specifieke syntax, de taal die het computersysteem begrijpt. Bij zoekopdrachten online werkt het anders, in dit geval moet de achterliggende software de input interpreteren om een resultaat te kunnen geven.

Queries in zoekmachines

Een query voor een zoekmachine is niets anders dan een woord of combinatie van woorden die ingevoerd worden om een gerelateerde pagina op te zoeken. Er zijn geen vaste regels voor de gebruikers om de tekst in te geven. Het kunnen woorden zijn, zinnen met de juiste spelling of niet. De kwaliteit van een search engine wordt niet alleen bepaald op basis van de achterliggende database maar ook zeker de wijze waarop de query wordt geïnterpreteerd.

Zoekopties in Google

Naast in het wilde weg tekst typen kan een zoekopdracht uitgebreid worden met specifieke commando’s om de zoekresultaten meer relevant te maken. Zo kun je @ voor een woord typen om te zoeken op social media of $ om naar een prijs te zoeken. Je kunt naar een ‘exact match’ zoeken of juist woorden uitsluiten in de zoekresultaten. Voor algemeen gebruik zijn dit soort specifieke queries van minder belang, daarmee zal hier bij zoekmachine optimalisatie (SEO) nauwelijks aandacht aan besteed worden.

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z