Samen online impact maken met een converterende website?

WordPress specialisten
Converterende website
75+ tevreden referenties

Jargon betekent het taalgebruik dat binnen een specifiek vakgebied, sector of groep personen wordt gebruikt dat buiten deze groep niet bekend is. Het betreft vaak professionals, maar kan ook van toepassing zijn op andere groepen waaronder studenten of bijvoorbeeld wijn-experts. Wat is Jargon en hoe wordt dit gebruikt binnen online marketing en webdesign?

Wat is Jargon?

In de Jargon betekenis kan onderscheid gemaakt worden tussen woorden die binnen een specifieke kring een afwijkende betekenis of context hebben, of woorden die niet bestaan of slechts binnen een kleine groep gebruikt worden. Wanneer het professionele terminologie betreft spreken we van vakjargon.

Binding en duidelijkheid

Wat betreft de sociale impact wordt vaak de Engelse term ‘slang’ gebruikt, ook spreektaal valt in deze categorie. Jongeren maken bijvoorbeeld gebruik van woorden die door oudere generaties niet worden begrepen. Sociale en culturele groepen kunnen hun identiteit benadrukken door eigen terminologie te gebruiken. Het kan ook gebruikt worden om bewust een groep buiten te sluiten. Zo is Pidgin-English een verbasterde vorm van Engels die werd gebruikt door de inheemse bevolking, zodat de kolonisten hen niet konden verstaan. Het kan dus een manier zijn om elkaar beter te begrijpen, of het juist voor buitenstaanders onbegrijpelijk te maken.

Vakjargon over het internet

Binnen internet marketing, website ontwikkeling en design, zijn voor de buitenwereld onbegrijpelijke termen aan de orde van de dag zoals:

  • SEO: Optimalisatie van website om de vindbaarheid in zoekmachines te vergroten.
  • SERP: De resultatenpagina van een zoekmachine.
  • 404: Een code die staat voor een webpagina die niet gevonden kan worden.
  • PPC: De kosten voor een advertentie per klik.
  • Long tail keywords: Een combinatie van woorden die een specifieke doelgroep aanspreken.
  • Backlink: Een koppeling van één website naar een andere website.

Met name binnen internet gerelateerd Jargon worden veel afkortingen gebruikt., wellicht omdat communicatie vaak via geschreven tekst plaatsvindt. Bij internet vakjargon wordt met name gebruik gemaakt van Engelstalige terminologie.

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z