Samen online impact maken met een converterende website?

WordPress specialisten
Converterende website
75+ tevreden referenties

Front-end web development heeft betrekking op de grafische gebruikersinterface (GUI) van een website. Door gebruik te maken van HTML, CSS en JavaScript kunnen gebruikers webpagina’s bekijken en interactieve handelingen verrichten op de website. Wat is een front end developer en wat zijn zoals de werkzaamheden binnen dit vakgebied?

Wat is een front end developer?

Een website heeft een front-end, het deel dat de bezoeker ziet, en een backend, dit is de code achter de website om de weergave en functionaliteit mogelijk te maken. Een knop op een webpagina is een interactief element. Er is code voor nodig om de gewenste functionaliteit mogelijk te maken. Er is ook een visuele representatie nodig om de knop zichtbaar te maken en het voor de bezoeker duidelijk te maken dat het een interactief element betreft. Een front end developer is verantwoordelijk voor het realiseren van de grafische interface en gebruikt hiervoor diverse tools zoals HTML, CSS en JavaScript. Om de brug tussen front-end en back-end te maken worden ook wel tools gebruikt als Python, Ruby en PHP.

Geen design, wel grafisch

Als een webdesigner verantwoordelijk is voor de grafische elementen, wat doet een front end developer dan eigenlijk? Bij grafisch ontwerp zoals een affiche is het werk van de designer direct zichtbaar. Bij een front end developer wordt het werk uitgevoerd in de code van een webpagina met gevolgen die zichtbaar zijn voor de gebruiker. Denk aan het snel laden van een pagina of het plaatsen van knoppen op logische locaties binnen een pagina. Het is daarmee een brug tussen programmeurs die zich bezighouden met de code achter de website en de vormgevers die ervoor zorgen dat de pagina’s op de juiste wijze gepresteerd worden. Het is mogelijk dat dezelfde persoon verschillende taken op zich neemt. Binnen grotere organisaties worden front end developer, back end developer en webdesign doorgaans van elkaar gescheiden.

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z