Samen online impact maken met een converterende website?

WordPress specialisten
Converterende website
75+ tevreden referenties

XML is de afkorting voor Extensible Markup Language. Het betreft een standaard syntax van het W3C (World Wide Web Consortium) waarmee het mogelijk is gestructureerde data weer te geven als platte tekst. Wat is een XML bestand en waar wordt deze syntax voor gebruikt?

Wat is XML?

XML is een meer eenvoudige vorm van SGML (Standard Generalized Markup Language), wat een complexe standaard is om de structuur van documenten vast te leggen. HTML ofwel HyperText Markup Language is een oudere taal die van SGML afgeleid is. De data die op HTML pagina’s staan zijn voor computers niet direct herkenbaar, in XML is dit wel mogelijk. Bij HTML documenten gaat het doorgaans over de wijze waarop informatie gepresenteerd wordt, bij XML gaat het om de structuur van de informatie. De voornaamste reden om deze syntax te gebruiken is het overdragen van gegevens.

Wat is het voordeel van XML?

Extensible Markup Language heeft een nadruk op eenvoud, eenduidigheid en algemeen gebruik op het internet. De data bestaat uit leesbare tekst, er zijn diverse schema systemen evenals API’s om de verwerking van XML data mogelijk te maken. Enkele bekende document formaten zijn RSS, Atom, SVG en XHTML. Daarnaast wordt het als standaard gebruikt voor diverse tekstverwerkers waaronder Microsoft Office en OpenOffice.

World Wide Web Consortium

Het W3C is een organisatie die standaarden voor het web ontwikkelt. Naast Extensible Markup Language (XML) zijn ze ook verantwoordelijk voor HTML, XHTML en CSS. De organisatie werd opgericht in 1994 onder leiding van Tim Berners-Lee, de grondlegger van zowel HTTP als HTML.

Indeling op basis van Unicode

Op enkele uitzonderingen na bestaan XML documenten uit standaard Unicode karakters. Er zijn Unicode karakters die opgenomen kunnen worden in een document die problemen kunnen veroorzaken zoals “<“ en “&”. In plaats van “<“ kan “&lt;” gebruikt worden. Opmerkingen kunnen overal in een document worden opgenomen buiten de markup.

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z