Samen online impact maken met een converterende website?

WordPress specialisten
Converterende website
75+ tevreden referenties

Letter spacing staat voor de afstand tussen individuele karakters in een tekst. Deze afstand staat vast voor alle karakters, daarmee is dit niet hetzelfde principe als ‘kerning’, waarbij de afstand variabel is om de tekst beter leesbaar te maken. Wat is letter-spacing en hoe werkt letter spacing in CSS?

Wat is letter spacing?

Veel kolommen in tijdschriften zijn perfect uitgelijnd met een gelijke breedte. Dit komt niet door het woordgebruik, met precies hetzelfde aantal karakters en spaties, er wordt gebruik gemaakt van een techniek die letter spacing heet. Door per regel de afstand tussen letters iets te vergroten of juist te verkleinen komt de totale breedte gelijk uit. Dit is niet mogelijk met analoge methoden zoals een typemachine of met letters in een mal, met computersoftware is de afstand tussen letters eenvoudig aan te passen. In de meeste gevallen is het de bedoeling dat deze manier van uitvullen niet opgemerkt wordt, er zijn ook toepassingen waarbij letterafstand juist als design element wordt toegepast.

Bij kerning gaat het niet om de afstand van alle karakters te vergroten of te verkleinen, maar om de relatie tussen karakters die zich naast elkaar bevinden. Er is ook nog de term ‘leading’ die staat voor de verticale afstand tussen regels.

Gebruik in CSS

Voor websites wordt vaak een CSS of Cascading Style Sheet gebruikt waarin de weergave van een pagina wordt vastgelegd. Denk aan het lettertype, de lettergrootte maar ook de letterafstand. Wanneer er geen waarde wordt toegekend zal de standaard afstand van toepassing zijn. De afstand kan worden verhoogd met bijvoorbeeld 1, 2 of 3 extra punten. Het omgekeerde is ook mogelijk, door een waarde van bijvoorbeeld -1 in te geven bij letter spacing in CSS zullen de karakters juist dichter bij elkaar komen te staan. Er kunnen specifieke parameters worden toegewezen per deel van de tekst, of algemeen voor de gehele tekst op een pagina.

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z