Gratis adviesgesprek
Voorkom fouten in je nieuwe website en ontdek welke omzet je nu laat liggen.

Reactie binnen 1 werkdag
Analyse van jouw huidige website
Gratis advies van een echte specialist

Een Protocol is een standaard set aan regels dat elektronische apparaten in staat stelt om met elkaar te communiceren. Onder deze regels vallen bijvoorbeeld het type data dat verzonden kan worden, welke commando’s gebruikt worden om data uit te wisselen en op welke wijze er terugkoppeling wordt gegeven op transfers. Wat is een Protocol en wat zijn voorbeelden van Protocollen in software development?

Wat is een Protocol?

De oorspronkelijke Protocol betekenis komt uit de diplomatieke wereld, waar het staat voor afspraken die gemaakt worden met betrekking tot omgang, communicatie en gedrag in een specifieke situatie. Zo is het de bedoeling dat een onderdaan een buiging maakt voor de koning, of dezelfde koning mag zich niet uitlaten over een politieke voorkeur. Een vaste groep regels en afspraken verschaft duidelijkheid in een specifieke situatie, het is daarmee vanzelfsprekend dat er in de wetenschap en software development vaak gebruikt wordt gemaakt van Protocollen.

Voorbeelden van Protocollen

Hier zijn enkele voorbeelden van Protocollen zoals deze gebruikt worden in software ontwikkeling:

  • HTTP: Hyper Text Transfer Protocol, daarbij is er ook HTTPs wat staat voor een beveiligde verbinding.
  • FTP: File Transfer Protocol, wat het mogelijk maakt om bestanden van een client naar een server te verzenden, en andersom.
  • POP: Post Office Protocol is een manier om e-mails van een server te downloaden naar een computer, met als doel deze berichten vervolgens offline te bewerken.
  • IMAP: Internet Message Access Protocol biedt toegang tot een mailbox die op een externe server staat, deze berichten kunnen vanuit meerdere locaties opgehaald worden met de server als centraal middelpunt.
  • SMTP: Simple Mail Transfer Protocol wordt gebruikt om een e-mail naar de server te sturen, die vervolgens bepaalt hoe de berichten bij de ontvanger komen.
  • TCP: Transmission Control Protocol wordt gebruikt om data via een netwerk te verzenden. Deze data verloopt via meerdere routers om uiteindelijk bij de juiste bestemming aan te komen.

Computers en het internet kunnen niet functioneren zonderen standaard Protocollen met regels die vastliggen, anders zou er geen communicatie en interactie mogelijk zijn.

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z