Samen online impact maken met een converterende website?

WordPress specialisten
Converterende website
75+ tevreden referenties

Web Analytics staat voor het meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van informatie op het internet met als doel te doorzien hoe er gebruik wordt gemaakt van het web. Deze informatie kan gebruikt worden om de technologische aspecten van een website te verbeteren of voor marketing doeleinden in te zetten. Wat zijn Web Analytics en wat zijn voorbeelden van analyse tools voor internet gebruik?

Wat zijn Web Analytics?

Het registreren van gebruikersgedrag was voor de tijd van het internet een uitdaging. Enquêtes werden vaak steekproefsgewijs uitgezet. Een voorbeeld hiervan is het registeren van kijkcijfers bij televisie uitzendingen. Enkele honderden gezinnen kregen een kastje in huis waarop het kijkgedrag van miljoenen mensen werd gebaseerd. Met de toename van internetgebruik is het veel eenvoudiger geworden om het gedrag van mensen online te volgen en analyseren. Web Analytics werkt op basis van zowel individuele acties als aggregaat data. Hiervoor worden verschillende technologieën gebruikt zoals tracking cookies en code op webpagina’s of in e-mails die gebruikersgedrag kunnen registreren. Via analyse tools zoals Google Analytics kan deze informatie verwerkt worden.

Wat is er mogelijk met deze informatie?

Er kan veel informatie verzameld worden, dit wordt ook wel Big Data genoemd. Op zichzelf heeft deze overvloed aan informatie geen waarde, op basis van specifieke doelstellingen kan er een selectie worden gemaakt. Wellicht wil een onderneming meer bezoekers naar een website krijgen, of bezoekers converteren tot betalende klanten. Door te analyseren hoeveel bezoekers er zijn en hoeveel van deze bezoekers tot aankoop overgaan kan een strategie worden bepaald om de verkoop te verbeteren.

Analyse en privacy

Bij het openen van een website zal gevraagd worden welke cookies geactiveerd mogen worden. Het voornaamste onderscheid is tussen First Party cookies, die uitsluitend bestemd zijn om de werking van de website te verbeteren, en Third Party cookies die vaak als doel hebben informatie te verzamelen over de gebruiker. Bij Web Analytics zal doorgaans de informatie niet te herleiden zijn naar één persoon, maar geanonimiseerd worden. Het gaat hierbij om meer algemene informatie en trends zoals aantallen bezoekers, aantal interacties of het ratio van conversies.

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z