Samen online impact maken met een converterende website?

WordPress specialisten
Converterende website
75+ tevreden referenties

Open-source is een term voor broncode die gratis beschikbaar wordt gesteld om te gebruiken, aan te passen en/of te distribueren. In plaats van een gecompileerde versie van de software beschikbaar te stellen wordt de broncode gedeeld met iedereen die hier gebruik van wil maken. Wat is open source en hoe verschilt dit met freeware?

Wat is open-source?

Het concept van open-source is niet begonnen met software op computers maar gaat veel verder terug. In de automotive sector werden aan het begin van de twintigste eeuw al patenten openbaar gesteld aan autofabrikanten. IBM zou in de jaren vijftig software code vrijgeven voor gebruik door derden. De opkomst van het internet heeft ervoor gezorgd dat open-source software explosief is toegenomen.

Wat mag je met open-source?

Je mag open-source software, of beter gezegd de broncode, gratis downloaden, gebruiken, aanpassen en opnieuw distribueren. Normaal gesproken zullen de aanvullingen op de broncode ook via een open source licentie worden vrijgegeven. In de praktijk zijn er veel producten die zowel open-source code bevatten als eigen ‘proprietary’ code.

Kun je geld verdienen met open-source software?

Een bekend voorbeeld van een commercieel lucratief model is WordPress. Het platform en bijbehorende broncode is gratis te gebruiken en modificeren, aanvullende diensten kunnen tegen betaling worden aangeboden. Zo is WordPress.com een betaalde dienst met hosting en installatie als extra services. WooCommerce is een online shopping platform op basis van een betaald abonnement dat werkt op basis van het WordPress systeem.

Is open-source hetzelfde als freeware?

Bij open-source software wordt de broncode beschikbaar gesteld aan iedereen die hier gebruik van wil maken. Freeware is een term voor software die gratis te verspreiden valt. Het betreft bij freeware gecompileerde software waarvan de broncode niet wordt vrijgegeven. Dan is er ook nog shareware. Dit is gratis software die gedeeld mag worden en waar optioneel voor betaald wordt. Ook hierbij wordt broncode niet vrijgegeven zoals dit met open source software het geval is.

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z