Samen online impact maken met een converterende website?

WordPress specialisten
Converterende website
75+ tevreden referenties

Mouse tracking is een methode om de positie van de muis uit te lezen tijdens computergebruik. Dit kan gebruikt worden om analyse uit te voeren maar ook om zonder toestemming informatie te verzamelen. Andere vormen van analyse zijn oog tracking of het registreren van interacties in de browser. Wat is mouse tracking en hoe werkt dit zonder muis?

Definitie mouse tracking

De computermuis werd in 1968 ontworpen door Douglas Engelbart. Toen was de definitie van mouse tracking de wijze waarop bewegingen werden geregistreerd en verzonden werden naar de computer. Pas toen het World Wide Web werd geïntroduceerd ontstond er een behoefte aan informatie over klikgedrag. Zo kon bepaald worden hoe gebruikers over een webpagina navigeerden en welke interacties er plaatsvonden. Dit stelde UX designers in staat om de web interface te verbeteren voor zowel gebruikservaring als commerciële doelstellingen. Naast mouse tracking zijn er ook andere vormen van analyse mogelijk zoals eye tracking. Redenen om mouse tracking toe te passen zijn bijvoorbeeld:

  • Web design
  • Gebruikservaring
  • Veiligheid
  • Toegankelijkheid
  • Onderwijs

Met scripts is het mogelijk om muisbewegingen te registreren zonder medeweten van de gebruiker. Input van muis, toetsenbord of de inhoud van een scherm kan gebruikt worden door hackers om informatie te stelen.

Tracking zonder muis

Op mobiele apparaten zoals smartphones en tablets is het gebruik van een muis niet standaard. In plaats van een bewegende cursor tikt de gebruiker direct op het scherm. Er zijn ook manieren om deze bewegingen te registreren, met of zonder speciale software en hardware. Zo is het mogelijk om aanrakingen zichtbaar te maken, dit is een toegankelijke optie die primair bedoeld is voor personen met een beperking. Dit kan ook gebruikt worden om uitleg video’s te maken waarbij de interacties duidelijk worden weergegeven. Een verschil met mouse tracking en scherm tracking is dat alleen aanraak momenten geregistreerd worden dus niet de lijn van A naar B. Een ander verschil is de optie voor multitouch ofwel meerdere aanraak posities op het scherm.

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z