Samen online impact maken met een converterende website?

WordPress specialisten
Converterende website
75+ tevreden referenties

NAW-gegevens staat voor de standaard gegevens van een persoon die nodig zijn voor de identificatie van een persoon. ‘N’ staat voor Naam, ‘A’ staat voor Adres en ‘W’ staat voor Woonplaats. Dit zijn beschermde gegevens waar in Europa volgens de wet AVG mee omgegaan dient te worden. Wat zijn NAW-gegevens en welke informatie kan er verzameld worden over een persoon?

Wat betekent de afkorting NAW-gegevens?

De NAW-gegevens betekenis is in basis heel eenvoudig:

  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats

Bij het adres wordt doorgaans gesproken van straat, huisnummer en postcode. Zonder postcode is in veel gevallen al de locatie van een persoon te bepalen. Dit geldt ook voor het ontbreken van de naam. Met alleen adres en woonplaats kan de identiteit van een persoon vaak al vastgesteld worden door gebruik te maken van andere bronnen.

Koppeling met de wet AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is sinds 25 mei 2018 van kracht, daarin zijn de rechten van EU-burgers vastgelegd. Zo mag een bedrijf of instantie niet zomaar persoonlijke informatie verzamelen of verwerken. Wanneer deze regels worden overtreden kunnen hier flinke sancties op komen te staan.

Welke informatie is nodig?

Het kan een discussiepunt zijn om te bepalen welke persoonsgegevens relevant zijn om een handeling uit te voeren. Zo kunnen de NAW-gegevens voldoende zijn, of zelfs al teveel. Bij het totstandkomen van een online verkoop kan bijvoorbeeld naar een telefoonnummer worden gevraagd. Dit behoort niet tot de NAW-gegevens, omdat het adres bekend is kan de klant stellen dat het telefoonnummer niet van belang is. Het lijkt voor de aanbieder aantrekkelijk om veel informatie te verzamelen, maar omdat er hoge boetes staan op het foutief gebruik van deze gegevens pakt het niet altijd voordelig uit om deze informatie vast te leggen.

Er zijn nog meer soorten persoonsgegevens, door diverse bronnen te koppelen kunnen er zeer gedetailleerde profielen samengesteld worden. Naast naam, adres en woonplaats kun je ook denken aan mailadressen, websites, sociale media accounts, vaste en mobiele telefoonnummers, betaalinformatie, CV’s of openbare databanken die al dan niet verplicht informatie verstrekken.

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z