Gratis adviesgesprek
Voorkom fouten in je nieuwe website en ontdek welke omzet je nu laat liggen.

Reactie binnen 1 werkdag
Analyse van jouw huidige website
Gratis advies van een echte specialist

Een webmaster is de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van één of meerdere websites. Het betreft een overkoepelende term waar diverse disciplines toe kunnen behoren. De taken kunnen door één persoon worden uitgevoerd of verdeeld worden over meerdere teamleden. Wat is een webmaster en welke taken vallen onder deze term?

Wat is een webmaster?

Hoewel de term vaak wordt geassocieerd met een persoon of beroep, betreft het in feite een set aan mogelijke diensten die door een generalist of een team aan specialisten worden uitgevoerd. Denk hierbij aan taken als:

  • Webdesign
  • CMS updates doorvoeren
  • A/B testen
  • Statistieken

In de begindagen van het World Wide Web werden websites vaak door één en dezelfde persoon ontworpen en onderhouden. In de loop der jaren zijn er meer specialisaties toegevoegd waarmee het traditionele concept van webmaster een andere invulling heeft gekregen.

Wat doet een webmaster?

Er zijn in principe twee onderdelen die los van elkaar te koppelen zijn; website design en website onderhoud. Een webmaster is doorgaans niet direct betrokken bij het ontwerp maar voert met name werkzaamheden uit nadat de website gereed is voor publicatie. Dan is er nog subcategorisatie mogelijk die ruwweg in drie categorieën onder te verdelen valt:

  1. Technisch onderhoud
  2. Content productie
  3. Website analyse en optimalisatie

Dit geeft de beperking aan van de term ‘webmaster’. Er worden diverse disciplines onder geschaard die binnen compleet verschillende vakgebieden horen. Zo vereist technisch onderhoud kennis van HTML en Content Management Systemen, terwijl content productie weer een creatief proces is. Analyse en optimalisatie is weer direct gerelateerd aan marketing en communicatie. Zo zijn de taken van webmasters erg divers.

Evolutie van webdesign

Door de veranderingen in de wijze waarop websites worden gemaakt en onderhouden is de functie van webmaster ook verandert. Er is minder vraag naar generalisten, met name grotere organisaties met hogere budgetten kiezen voor bureaus die uiteenlopende disciplines onder specialisten verdelen.

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z