Gratis adviesgesprek
Voorkom fouten in je nieuwe website en ontdek welke omzet je nu laat liggen.

Reactie binnen 1 werkdag
Analyse van jouw huidige website
Gratis advies van een echte specialist

KISS kan als afkorting staan voor Keep It Simple, Stupid, Keep It Stupid Simple, Keep It Simple & Straightforward of Keep It Short And Simple. Het is een term die vaak wordt gebruikt in software ontwikkeling, al is dit niet de oorsprong van deze afkorting. Wat is het KISS-principe, waar komt het vandaan en hoe verandert dit de aanpak bij software development of tijdens andere werkzaamheden?

Wat is KISS?

We hebben het niet over de rockband met zwart-wit make-up, waarvan wordt verondersteld dat het voor “Knights In Satans Service” staat. Een claim die overigens niet bevestigd is door de bandleden. Het gaat dus over een wijze van ontwerp en/of ontwikkeling waarbij eenvoud voorop staat. Het principe komt waarschijnlijk van Kelly Johnson, een vliegtuig ingenieur die zelf “Keep It Simple Stupid” zonder komma als beschrijving hanteert. Het uitgangspunt was een vliegtuig te ontwikkelen die eenvoudig genoeg moest zijn om door technici in het veld gerepareerd te kunnen worden in een oorlogssituatie. Het ging dus niet zozeer om de meest geavanceerde technologie toe te passen, als om de personen die later reparaties moesten uitvoeren, met vaak beperkte middelen en onder uitdagende omstandigheden.

In software ontwikkeling

Software is vaak erg complex van structuur, het KISS-principe wordt daarom regelmatig toegepast door software ontwikkelaars. Dit kan van toepassing zijn op het team dat ook aan de programma’s zal werken, maar vooral ook de eindgebruiker. Bij iedere functie moet worden bepaald of deze ook daadwerkelijk iets toevoegt aan de software, en in hoeverre extra mogelijkheden de workflow kunnen verstoren. Daarom worden er doorgaans ook GUI experts betrokken bij software ontwikkeling, die ervoor zorgen dat de grafische vormgeving duidelijk is, en de navigatie intuïtief is voor de gebruiker. Andere afkortingen die in software development in deze context regelmatig gebruikt worden zijn DRY (Don’t Repeat Yourself) en YAGNI (You Ain’t Gonna Need It).

Eenvoudig om te gebruiken of te onderhouden betekent zeker niet altijd dat het eenvoudig om te ontwikkelen of produceren is.

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z