Samen online impact maken met een converterende website?

WordPress specialisten
Converterende website
75+ tevreden referenties

‘Op welke afbeelding ziet u stoplichten?’ Dit is een captcha: een beveiligingstest die bepaalt of een gebruiker een mens of een bot is.

Wat is captcha?

Captcha – of met hoofdletters geschreven CAPTCHA – staat voor Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart. Het is een digitale test ontworpen om onderscheid te maken tussen menselijke gebruikers en geautomatiseerde programma’s (bots). Captcha’s worden ingezet om te voorkomen dat bots toegang krijgen tot websites en misbruik maken van online diensten.

Bij het bouwen van websites is veiligheid belangrijk. Als je een website laat bouwen door DoubleWeb, zijn deze captcha’s dus altijd verwerkt om de veiligheid te garanderen.

Het doel van captcha’s

Het primaire doel van captcha’s is om websites te beschermen tegen misbruik door bots. Bots zijn schadelijk. Bots kunnen spam verspreiden, DDoS aanvallen uitvoeren en automatisch accounts aanmaken. Door gebruikers een captcha te laten oplossen, kan een website verifiëren dat de gebruiker een mens is, wat helpt om de integriteit en veiligheid van de website te waarborgen.

Hoe werkt captcha?

Het idee van een captcha is door gebruikers een taak te geven die makkelijk uit te voeren is door mensen, maar moeilijk is voor bots. Dit kan variëren van het invoeren van vervormde tekst tot het selecteren van specifieke afbeeldingen. De test is ontworpen om menselijke cognitieve vaardigheden te benutten die moeilijk door bots te repliceren zijn. Heeft de gebruiker de taak voltooid? Dan vergelijkt de test de input met de verwachte uitkomst om te bepalen of de gebruiker een mens is.

Soorten captcha’s

Een captcha neemt aannemen. Elk soort heeft een eigen unieke benadering:

  • Tekst captcha’s: gebruikers moeten vervormde letters en cijfers invoeren die moeilijk te lezen zijn voor bots.
  • Afbeelding captcha’s: gebruikers moeten specifieke afbeeldingen selecteren, zoals verkeerslichten of bomen, uit een reeks afbeeldingen.
  • Audio captcha’s: gebruikers moeten een reeks gesproken cijfers en letters invoeren, bedoeld voor visueel gehandicapte gebruikers.
  • Puzzels: gebruikers moeten puzzelstukjes naar de juiste plek slepen of eenvoudige wiskundige problemen oplossen.
  • Social login: gebruikers melden zich aan via een sociaal netwerkaccount, zoals Google of Facebook, om hun identiteit te verifiëren.

Omgekeerde Turing test

Bij de Turing test moet een computer aantonen dat het beschikt over kunstmatige intelligentie door een mens te overtuigen dat het ook een mens is. CAPTCHA is daarentegen een omgekeerde Turing test, waarbij een computer ervan overtuigd moet worden dat de gebruiker een mens is en geen computer of algoritme.

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z