Samen online impact maken met een converterende website?

WordPress specialisten
Converterende website
75+ tevreden referenties

Traffic is het Engelse woord voor verkeer. Het is ook een term die gebruikt wordt binnen website analyse om de bezoekersaantallen in kaart te brengen. Het aantal bezoekers op een website kan een indicatie zijn van succes, toch zijn er meer meetpunten om rekening mee te houden. Wat is traffic online en waarom moet dit ‘verkeer’ altijd in context worden geplaatst?

Wat is traffic?

In de jaren negentig werd het internet vaak Information Superhighway genoemd of de Elektronische Snelweg. De wijze waarop data werd gedeeld leek op een wegennet met kruispunten en routes om van de host naar de client te komen. Traffic online past bij deze metafoor, in dit geval gaat het met name om het aantal bezoekers op een website of webpagina.

Bezoekers als meetpunt

Tegen het einde van de jaren negentig werden bezoekersaantallen doorgaans gezien als de voornaamste graadmeter van succes. Een website met 1 miljoen bezoekers per maand is ‘beter’ dan een website met slechts 100.000 bezoekers. Deze focus op volume is één van de redenen dat de dotcom bubbel uit elkaar is gespat. Veel traffic stond namelijk niet garant voor hogere omzetten of meer winst.

Verschuiving van traffic online

Naast het kwantitatieve aspect van online traffic is het van belang om te bepalen wat een bezoek oplevert. In plaats van alleen te kijken naar bezoekersaantallen wordt ook de conversie ratio bepaald. Dit is het aantal bezoekers dat tot de gewenste conversie komt zoals een bestelling plaatsen. De Internet Superhighway is veel meer een kaart met sluiproutes geworden, met kleine straatjes gericht op bestemmingsverkeer. In plaats van zoveel mogelijk internetgebruikers aan te spreken wordt de doelgroep al in een eerder stadium gefilterd. Dit is ook te zien aan een verschuiving van het advertentiebudget. In plaats van Cost Per Mille worden vele campagnes op basis van Cost Per Click afgerekend.

Traffic in kwantitatieve zin kan nog steeds waarde hebben mits de doelstellingen hierbij aansluiten.

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z