Samen online impact maken met een converterende website?

WordPress specialisten
Converterende website
75+ tevreden referenties

Relevantie betekent dat een onderwerp aansluit op een ander onderwerp, op een wijze dat het tweede onderwerp meerwaarde biedt op het eerste onderwerp. Heel eenvoudig gezegd gaat het om informatie die een antwoord geeft op een vraag die gesteld wordt. De vorm en toepassing kan per vakgebied verschillen. Wat betekent relevantie in termen van wetenschap en SEO?

Definitie relevantie

Iets wat iets te maken heeft met iets anders, dat is wetenschappelijke relevantie is een notendop. Veel wetenschappen houden zich bezig met het bepalen en analyseren van relevantie. Volgens een definitie van Hjørland en Sejer Christensen uit 2002 gaat het om iets dat relevant is voor een opdracht als het een bijdrage levert bij het bereiken van een doel dat aansluit op de opdracht. Met andere woorden; je wilt iets doen, je zoekt naar informatie die je helpt om dat doel te bereiken. Het uitgangspunt bepaalt de relevantie van de informatie die je nodig hebt. Iemand die een antwoord zoekt bij het genezen van een ziekte zal andere informatie terugkrijgen binnen het domein van medische wetenschap dan binnen het domein van religie. Wat relevant is staat daarmee niet vast maar wordt gevormd door het uitgangspunt.

Bevestiging van het uitgangspunt

Als je een mening bent toegedaan dan zul je doorgaans zoeken naar informatie die jouw mening bevestigt. Je zoekt naar aanknopingspunten die je als relevant acht. Informatie die niet voldoet aan je vooringenomen standpunt wordt genegeerd. Dit is een psychologisch fenomeen dat kan leiden tot extremisme en beslissingen die niet gebaseerd zijn op feiten. Dit gegeven wordt ook gebruikt in marketing door in te spelen op de verwachtingen van de potentiële klant.

Zoekmachines en relevantie

Het zoekalgoritme van een search engine is ontwikkeld om relevantie te bepalen. Iemand zoekt naar informatie, het algoritme geeft een lijst resultaten weer die mogelijk voldoen aan de zoekopdracht. Door rekening te houden met voorgaande zoekopdrachten of andere informatie over de gebruiker kan een andere relevantie worden bepaald wat leidt tot afwijkende zoekresultaten.

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z