Samen online impact maken met een converterende website?

WordPress specialisten
Converterende website
75+ tevreden referenties

Wat is bounce?

Bounce is naast het Engelse woord voor ‘stuiteren’ ook een term die gebruikt wordt om e-mails te definiëren die niet bij de ontvanger zijn aangekomen. Hier kunnen diverse reden voor zijn, er zijn diverse codes waar de specifieke aanleiding uit afgeleid kan worden. Wat is bounce mail en welke vormen bestaan er?

Definitie bounce

Een bounce mail is een geautomatiseerd bericht dat de verzender van een e-mail informeert dat een verzonden bericht niet bij de ontvanger is aangekomen. Een bounce kan later alsnog afgeleverd worden, het is mogelijk dat de mailserver van de begunstigde tijdelijk onbereikbaar was. Er valt onderscheid te maken tussen ‘hard bounces’ en ‘soft bounces’:

  • Hard bounces zijn permanent van aard, de mailserver kan het bericht niet afleveren en oordeelt dat het onwaarschijnlijk is dat opnieuw proberen af te leveren hetzelfde resultaat oplevert. Denk aan een domeinnaam die verkeerd is ingevuld of een server die geen e-mails meer kan ontvangen.
  • Soft bounces zijn tijdelijk van aard, de server kan de mail op een later tijdstip nogmaals trachten te bezorgen. Dit kan voorkomen als de inbox van de ontvanger vol is, of als het bericht te groot is om te ontvangen.

Veelvoorkomende redenen voor een bounce mail

Dit zijn enkele redenen waarom een e-mail niet arriveert in de mailbox van de geadresseerde:

  • Er is niet voldoende ruimte vrij op de server van de ontvanger.
  • De domeinnaam bestaat niet.
  • De verzender heeft een verkeerde domeinnaam ingevuld.
  • Het specifieke mailadres bestaat niet en er is geen catch-all functie ingesteld.
  • De verzender is door de ontvanger gemarkeerd als ongewenst.

De berichtgeving is geautomatiseerd, de beoogde ontvanger weet doorgaans niet dat er een poging is ondernomen om een mail te sturen. Andere vormen van autoresponders zijn berichten bij afwezigheid of een spam filter. Hackers kunnen gebruik maken van dit soort berichtgeving door nep-autoresponder berichten te sturen die virussen of malware bevatten.

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z