Samen online impact maken met een converterende website?

WordPress specialisten
Converterende website
75+ tevreden referenties

Een webserver of web server is een systeem dat bestaat uit één of meerdere computers met software die communicatie met internet via het HTTP protocol mogelijk maakt. Zo kunnen bezoekers informatie opvragen en aanbieders content beschikbaar stellen. De servers kunnen lokaal beheerd worden, doorgaans worden hiervoor externe dienstverleners ingeschakeld. Wat is een webserver en hoe maken deze servers internetgebruik zoals we dit nu kennen mogelijk?

Wat is een webserver?

In 1989 werd de basis gelegd voor wat uiteindelijk de HTTP standaard zou worden. Tim Berners-Lee stond aan de wieg van deze ontwikkelingen, in 1994 zou hij het World Wide Web Consortium (W3C) oprichten om protocollen als HTTP en HTML te standaardiseren. Een webserver is een combinatie van software en hardware met als doel de client gevraagde informatie te sturen. Het is daarom van belang dat de server altijd online blijft, dit wordt ‘uptime’ genoemd.

Wat doet een webserver?

“Serve” betekent “serveren” of “ aanbieden”. Op een webserver staat digitale informatie die opgeroepen kan worden. De client vraagt informatie op bij een host, dit werkt op basis van het HTTP protocol. De opgevraagde data wordt via internet verzonden naar de browser of systeem van de client voor verder gebruik of weergave. Om de veiligheid van data en privacy te waarborgen zijn er in de loop der jaren diverse authenticatie systemen ontwikkeld zoals https:// als opvolger van http://. Op de server wordt een sleutel geplaatst zodat de client kan controleren of de juiste host wordt aangesproken.

Backups en opslagruimte

Professionele hosting bedrijven beheren servers en data voor hun klanten. Het maken van backups om dataverlies te voorkomen maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Een klant kan kiezen om gebruik te maken van gedeelde servers of zelf een server rack te huren. Het hosting bedrijf draagt zorg voor het onderhoud van de hard- en software met als doel de opgeslagen informatie altijd en snel toegankelijk te houden.

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z