Samen online impact maken met een converterende website?

WordPress specialisten
Converterende website
75+ tevreden referenties

Een Template is een sjabloon dat dient om een project invulling te geven. Dit kan een tekst zijn, een website of een bouwproject. Het is een soort raamwerk met vaste elementen die op een nieuwe, unieke wijze ingevuld kunnen worden. Wat is een Template en wat zijn redenen om deze sjablonen te gebruiken?

Wat is Template?

Bij het starten van een nieuw project is het lang niet altijd nodig om op nul te beginnen. Zo worden teksten vaak via een standaard indeling geschreven, en huizen word gebouwd met een fundering, muren en een dak. Een sjabloon kan helpen om bestaande werken te dupliceren, bijvoorbeeld een spijkerbroek die in een fabriek geproduceerd wordt. Maar ook om houvast te geven bij de creatie van een nieuw project. Het kan tijd en kosten besparen, of de noodzaak voor externe specialisten wegnemen. De betekenis van Template kan daarmee op veel manieren uitgelegd worden.

Gebruik van Templates in webdesign

Bij het bouwen van websites werden voor de introductie van Web 2.0 en responsive design nauwelijks Templates gebruikt. Een webdesigner zou een interface ontwerpen die aansloot bij het merk, concept of de content. Later zou er meer behoefte komen aan een uniforme wijze van design. Zo kan er in WordPress gebruikt worden gemaakt van diverse Templates om een website in te richten. Er zijn dan standaard indelingen, kleurpaletten of functies beschikbaar zodat de webdesigner niet van de grond af aan een pagina hoeft op te bouwen. Bij bedrijven kan dankzij het gebruik van Templates een uniform bedrijfsimago worden uitgedragen.

Wat is het nadeel van sjablonen gebruiken?

In het Engels wordt de term ‘cookie cutter’ gebruikt ofwel de mal om koekjes mee te snijden. Door een Template te gebruiken kan het ontwerp aan originaliteit en karakter verliezen. Daarom is het in de meeste gevallen aan te bevelen om een sjabloon meer te zien als uitgangspunt en niet zozeer als eindresultaat. Het raamwerk ligt vast, de inhoud kan afwijken.

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z