Gratis adviesgesprek
Voorkom fouten in je nieuwe website en ontdek welke omzet je nu laat liggen.

Reactie binnen 1 werkdag
Analyse van jouw huidige website
Gratis advies van een echte specialist

Word count is de Engelse term voor het aantal woorden op een pagina, in een document, boek of ander geschreven werk. Dit aantal kan van belang zijn, bijvoorbeeld bij het indelen van een pagina van een magazine of krant, om een minimum of juist een maximum aantal woorden te bepalen. Wat is word count en waarom is het belangrijk hoeveel woorden er in een tekst staan?

Wat is word count?

De definitie van word count kan op verschillende manieren worden uitgelegd. Zo is er onderscheid te maken tussen het totaal aantal woorden op een pagina en het unieke aantal woorden. Woorden die zich herhalen worden bij een unieke woordentelling slechts eenmaal geteld. Wanneer het internetpagina’s betreft kan er ook onderscheid worden gemaakt per onderdeel. Zo is het niet altijd nodig om de navigatie of contactinformatie mee te tellen, het betreft hier namelijk geen unieke content maar informatie die op meerdere pagina’s terugkeert.

Waarom is het aantal woorden van belang?

Bij een krant wordt bijvoorbeeld de voorpagina ingedeeld met verschillende onderwerpen. Er is een beperkte ruimte die volledig moet worden ingevuld. Naast het totaal aantal woorden moeten de onderwerpen onderling ook op elkaar afgestemd worden. Op internet kan de word count van een webpagina van belang zijn. Voor een deel om de bezoeker geïnteresseerd te houden, niet ieder onderwerp leent zich immers voor een groot aantal woorden. Daarnaast zullen personen die langer lezen meer geneigd zijn om tot aankoop over te gaan. Daarom zijn er sales pagina’s met veel tekst en terugkerende knoppen om de bezoeker te converteren.

Aantal woorden en SEO

Het wordt algemeen aangenomen dat pagina’s met meer tekst hoger scoren in zoekmachines als Google. Dit kan deels verklaart worden door een grotere diversiteit aan relevante woorden waarop gezocht wordt, daarnaast wordt verondersteld dat meer tekst ook meer inhoud betekent. Met name door nieuwe algoritmen die context begrijpen en synoniemen indexeren is de focus op ‘long read’ pagina’s toegenomen.

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z