Gratis adviesgesprek
Voorkom fouten in je nieuwe website en ontdek welke omzet je nu laat liggen.

Reactie binnen 1 werkdag
Analyse van jouw huidige website
Gratis advies van een echte specialist

Wat is een anchor tekst?

Anchor tekst of ankertekst in de Nederlandse taal staat voor de zichtbare tekst in een HTML document dat klikbaar is. Normaal gesproken zal het een beschrijvende tekst zijn over de bestemming van de koppeling maar dit is niet altijd het geval. Wat is een anchor tekst en welke invloed hebben ankerteksten op SEO?

Definitie anchor tekst

Op HTML pagina’s wordt vaak gebruikt gemaakt van hyperlinks, dit zijn koppelingen op de tekst die verwijzen naar een andere pagina. In plaats van de URL compleet weer te geven wordt de koppeling geplaatst op een tekstfragment dat uit één of meerdere woorden bestaat. Deze tekst is dus ‘verankerd’ aan de koppeling. Een anchor tekst voorbeeld is een koppeling genaamd ‘zoekmachine’ die verwijst naar https://www.google.nl. De anchor tekst verhoogt de leesbaarheid op de pagina en kan beschrijvend zijn. De keerzijde is dat de achterliggende koppeling ook iets heel anders kan zijn. Hier maken hackers en scammers regelmatig gebruik van.

Een goede ankertekst maken

Een goede ankertekst is beschrijvend, niet te lang en relevant. Ze worden niet te vaak gebruikt in teksten waardoor de interactieve elementen wel opvallen maar niet als storend worden ervaren. Als er op onjuiste wijze gebruik wordt gemaakt van ankerteksten dan kan dit tot penalties leiden vanuit Google, waardoor de webpagina minder goed vindbaar wordt in de zoekresultaten of zelfs geheel wordt verwijderd.

Anchor tekst voor SEO

Tot 2012 werden ankerteksten gezien als zeer belangrijk in zoekmachine optimalisatie. Na de Penguin update zou dit veranderen. Google gaf aan niet langer de anchor tekst te gebruiken om de positie op de zoekresultatenpagina te bepalen. Of dit daadwerkelijk het geval is werd door diverse SEO experts in twijfel getrokken. Een onderzoek uit 2016 wees uit dat het gebruik van ‘naakte’ URL’s zelfs een negatief effect kon hebben op de ranking in Google. Dit zijn koppelingen die alleen de URL bevatten zonder beschrijvende tekst.

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z