Gratis adviesgesprek
Voorkom fouten in je nieuwe website en ontdek welke omzet je nu laat liggen.

Reactie binnen 1 werkdag
Analyse van jouw huidige website
Gratis advies van een echte specialist

Wat is marge?

Marge is een term die meerdere betekenissen kan hebben. In financiën staat het voor het verschil tussen kosten en inkomsten. In typografie staat het voor de lege ruimte rondom een tekst op een pagina. Wat is marge in beide betekenissen van het woord?

Definitie marge

Het woord marge is ook gekoppeld aan marginaal. Dit staat voor klein, niet van belang of iets wat zich aan de grens bevindt. Hiermee lijkt het alsof marges per definitie klein en onbelangrijk zijn. Dit is zeer zeker niet het geval. Hoewel een marge altijd kleiner is dan het totaal vervult het juist een belangrijke functie. Dit geldt voor zowel het gebruik in financiën als in typografie.

Marge in financiën?

Het verschil tussen de inkoopprijs en de verkoopprijs is de marge. Als een product 80 euro kost om in te kopen en 100 euro oplevert in de verkoop is er sprake van een 20% marge. Dit betekent niet dat er 20 euro winst wordt gemaakt, er zullen namelijk nog andere kosten bijkomen zoals de huur van een pand, het inrichten van een webshop etc. In de keten van leveranciers zal iedere partij een marge hanteren. Denk aan de leverancier van grondstoffen, de fabriek die deze grondstoffen verwerkt, de producten van het eindproduct en de verkoper in de retail. Meer marge is niet altijd een garantie voor succes. Zo is supermarktketen Aldi groot geworden door juist kleinere marges te hanteren op hun producten waarbij volume een belangrijke rol speelt in het succes van deze formule

Marge in typografie

Er was een tijd dat teksten van rand tot rand werden geschreven. Zo werd er bespaard op papier. De introductie van de boekdrukkunst zou dit veranderen. Niet alleen vanwege de druktechniek maar ook om notities te plaatsen in de marges op een proefdruk. Het verhoogt daarnaast de leesbaarheid van een pagina. Daarmee is een marge zeker niet marginaal te noemen

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z