Samen online impact maken met een converterende website?

WordPress specialisten
Converterende website
75+ tevreden referenties

Wat is een doelgroep?

Doelgroep is een term voor een subgroep consumenten binnen een grotere groep consumenten. In marketing worden vaak afgebakende doelgroepen bepaald om te benaderen met als doel de kans op conversie te verhogen. Het bepalen van de potentiële groep klanten zal van invloed zijn op de vorm van de marketing en de kanalen die hiervoor worden ingezet. Wat betekent doelgroep en welke criteria bestaan er om tot een selectie te komen?

Definitie doelgroep

De betekenis van doelgroep is in feite de markt opdelen in segmenten. Hierbij kan het product of de dienst als uitgangspunt worden genomen. Soms ligt het voor de hand welke groep consumenten aangesproken moet worden, dit is echter niet altijd het geval. Zo wordt marketing voor gehoorapparaten gericht op mensen met gehoorproblemen. Dit zijn voor het grootste deel senioren dus worden campagnes afgestemd op deze doelgroep. Slechthorenden die buiten deze groep vallen zullen via andere kanalen vanuit een specifieke vraag naar de aanbieder komen. Het heeft geen zin om gehoorapparaten grootschalig te promoten bij kinderen omdat de kans op conversie hier veel lager ligt.

Hoe worden doelgroepen bepaald?

Een groot deel van de keuzes wordt gemaakt op basis van bestaande data. Als uit onderzoek is gebleken dat de vorige Xbox vooral werd gekocht door mannen tussen 25 en 35 jaar oud, dan zal de promotionele campagne zich richten op deze groep consumenten. Het is mogelijk om naast een primaire doelgroep ook een secundaire doelgroep te bepalen als het product of de dienst zich hiervoor leent.

Welke marketing campagne voor een doelgroep?

Er zijn verschillende methode om te bepalen hoe een marketing campagne ingevuld moet worden. Zo wordt vaak de 4P marketing mix als uitgangspunt genomen waarin Product, Prijs, Plaats en Promotie centraal staan. Door gebruik te maken van locatie, cookies en andere methoden is het mogelijk om online zeer gericht te adverteren tot op individueel niveau.

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z