Samen online impact maken met een converterende website?

WordPress specialisten
Converterende website
75+ tevreden referenties

MoSCoW methode staat voor Must have, Should have, Could have, Won’t have. Het is een methode om prioriteiten te bepalen in zakelijke analyse, project management en software ontwikkeling. Zo kunnen de belanghebbenden op één lijn geraken over welke prioriteiten er gesteld moeten worden. Wat is de MoSCoW-methode en waar staan die twee kleine o’s eigenlijk voor?

Wat is MoSCoW methode?

De letters M, S, C en W staan voor Must, Should, Could en Won’t. Die twee o’s worden enkel en alleen gebruikt om de afkorting leesbaar te maken. Vandaar dat de term MoSCoW methode met zowel hoofdletters als kleine letters wordt geschreven. Een variant met alleen hoofdletters wordt overigens ook wel gebruikt. Alle elementen zijn belangrijk, maar er zal wel een rangschikking in prioriteit gesteld moeten worden. Naast wat er prioriteit heeft kunnen er ook minder belangrijke zaken zijn en zelfs geschrapt kunnen wanneer de tijd dit toestaat. Dit zijn de elementen en hun betekenis:

  • Must have: Alle zaken die in deze categorie komen moeten aanwezig zijn om het product of project tot een succes te maken. Anders kan er gesproken worden van een gefaald product of project.
  • Should have: Deze zaken kunnen van belang zijn en zelfs onmisbaar, maar niet in eerste instantie. Ze kunnen ook na de initiële deadline worden toegevoegd.
  • Could have: Dit zijn mooie aanvullingen om te implementeren, maar niet strikt noodzakelijk. Wanneer de tijd en het budget dit toestaat worden deze elementen toegevoegd.
  • Won’t have: Deze zaken zijn niet wenselijk, niet mogelijk, duren te lang of zijn te duur. De belanghebbenden zien het belang niet. Later toevoegen is mogelijk maar zeker niet gegarandeerd.

Er zijn nog andere vormen van de MoSCoW-methode waarbij “W” soms staat voor Wish of Would. Er kan ook nog sprake zijn van “X” voor elementen die zeker niet geïmplementeerd zullen worden. Vanwege de beperkte en rigide wijze van indelen is er ook kritiek op deze methode. De meningen over wat van belang is en wat niet kunnen ook verdeeld zijn.

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z