Gratis adviesgesprek
Voorkom fouten in je nieuwe website en ontdek welke omzet je nu laat liggen.

Reactie binnen 1 werkdag
Analyse van jouw huidige website
Gratis advies van een echte specialist

Hosting is een term die staat voor het opslaan en aanbieden van data met als doel een website online te publiceren. Het is de korte versie van de term ‘webhosting’. Naast het aanbieden van webpagina’s is het mogelijk om andere data toegankelijk te maken. Denk aan cloudopslag zoals Google Drive of Dropbox. Wat is hosting en hoe werkt hosting bij verschillende soorten websites?

Wat is hosting?

Iedere website online is bereikbaar dankzij een hosting server. Dit kan een computer in een meterkast zijn die 24 uur per dag aan blijft staan, in de meeste gevallen worden deze servers geplaatst bij professionele hosting bedrijven. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen shared servers en dedicated servers. Bij een shared server is er minder flexibiliteit, bij een dedicated server bepaalt de klant zelf welke software op het systeem draait en er is geen risico op storing door andere klanten.

De locatie van de hosting server bepaalt voor een deel wat de laadsnelheid is bij de client. Het is mogelijk dat websites ondergebracht worden op meerdere servers, op basis van de aanvraag wordt de snelste route bepaald. Naast snelheid is de uptime van de hosting provider van belang. Dit is het percentage dat de server bereikbaar is. Door een storing, hardware- of software mankement kan een server tijdelijk uitvallen.

Server type

Op basis van het content type zal het soort hosting worden bepaald. Een server die geschikt is voor het downloaden van grote bestanden moet aan andere voorwaarden voldoen dan een streaming server die live video afspeelt. Om pagina’s sneller te laden of weer te geven kan er gebruikt worden gemaakt van caching. Dan wordt een deel van de content opgeslagen in een buffer zodat het niet nodig is om alle content te downloaden.

VPS hosting en privacy

Tussen shared en dedicated servers is er nog VPS hosting wat staat voor Virtual Private Servers. Er wordt in dit geval gebruikt gemaakt van een gedeelde server die softwarematig afgeschermd wordt van andere VPS servers. Vanwege de privacy wetgeving in Europa kunnen servers in de Verenigde Staten niet langer voldoen aan de eisen om Europese websites te hosten.

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z