Gratis adviesgesprek
Voorkom fouten in je nieuwe website en ontdek welke omzet je nu laat liggen.

Reactie binnen 1 werkdag
Analyse van jouw huidige website
Gratis advies van een echte specialist

WiFi, of officieel Wi-Fi, is een categorie draadloze netwerk protocollen die gebaseerd zijn op de IEEE 802.11 standaard. Het betreft een merknaam van een alliantie zonder winstoogmerk, dit houdt in dat producten getest en gecertificeerd moeten worden om gebruik te mogen maken van de merknaam en het bijbehorende logo. Wat betekent WiFi en wat is de maximale snelheid van draadloze overdracht?

Wat is WiFi?

De oorsprong van WiFi stamt uit de tijd waarin ALOHAnet actief was, een protocol gebaseerd op UHF met als doel de Hawaïaanse eilanden draadloos met elkaar te verbinden. Later zouden Ethernet en IEEE 802.11 volgen. ALOHAnet dateert uit 1971, WiFi werd in 1991 geïntroduceerd door de NCR Corporation in samenwerking met AT&T Corporation in Nederland. Het WaveLAN systeem werd oorspronkelijk ontwikkeld voor kassasystemen. De populariteit bij de eindconsument zou sterk toenemen toen Apple de technologie zou gaan gebruiken op hun laptops in 1999 onder de naam AirPort.

Snelheid van draadloos internet

Toen de eerste, officiële versie van het 802.11 protocol uitkwam in 1997 waren snelheden tot maximaal 2Mb mogelijk. In 1999 zou de snelheid verhoogd worden tot 11Mb. In 2019 waren snelheden tot 1Gb te behalen. Het bereik van een WiFi signaal kan tot tientallen meters reiken, mede afhankelijk van de router en obstructies.

Instellingen delen

Om het instellen van een draadloos netwerk te vereenvoudigen worden tegenwoordig standaard gebruik gemaakt van QR codes. Door deze code met een smartphone of tablet te scannen wordt de configuratie automatisch uitgevoerd. Daarnaast is het ook mogelijk om apparaten onderling configuratie instellingen te laten delen mits de gebruikers zich binnen een vertrouwd netwerk bevinden.

Beveiliging

Bij draadloze netwerken ligt de kans op misbruik hoger omdat een potentiële hacker geen fysieke toegang nodig heeft tot een netwerk. De beveiliging is doorgaans gelimiteerd tot de netwerk naam en een wachtwoord. Met WPA (WiFi Protected Access) kan informatie beter beveiligd worden.

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z