Samen online impact maken met een converterende website?

WordPress specialisten
Converterende website
75+ tevreden referenties

Alt tag is een HTML attribuut dat gebruikt wordt in HTML en XHTML documenten. Het biedt de mogelijkheid om een alternatieve tekst weer te geven als een visueel element niet geladen kan worden. De voornaamste toepassing voor dit attribuut werkt in combinatie met screen reading software, waarbij de informatie op een webpagina wordt voorgelezen. Wat is een alt tag en hoe moet deze alternatieve tekst worden geschreven?

Wat is een alt tag?

Mensen met een visuele beperking, of internetgebruikers die om een andere reden geen afbeeldingen kunnen of willen laden, weten dankzij de alt tag toch welke content er oorspronkelijk aangeboden werd. Deze tekst kan worden gelezen op het scherm of worden beluisterd als audio wanneer er gebruik wordt gemaakt van een screen reader. In het verleden werd dit attribuut soms gebruikt om tooltips weer geven, dit is niet langer het geval.

Verschil tussen alt tag en beschrijving

De alt tag betekenis is niet hetzelfde als een beschrijving die bijvoorbeeld onder een afbeelding komt te staan. Een onderschrift is voornamelijk bedoeld om een foto context te geven, het is doorgaans geen letterlijke beschrijving van de inhoud. Een alt tag dient ter vervanging van de content, niet als aanvulling. Een screen reader applicatie zal zowel de alternatieve tekst als het onderschrift voorlezen waarmee het complete verhaal wordt verteld.

Hoe wordt een alternatieve tekst geschreven?

In basis is een alt tag een letterlijke beschrijving van de afbeelding die vervangen wordt. Toch kan er wel worden uitgegaan van een zekere mate van context. Iemand die blind is zal geen associatie hebben met kleuren. Toch kan de Nederlandse vlag worden beschreven als “vlag van Nederland met horizontale gekleurde strepen in rood, wit en blauw”. Bij een nieuwsfoto zullen de namen van de personen worden vermeld, het hoeft geen beschrijving te zijn van uiterlijke kenmerken als dit niet de intentie is van de oorspronkelijke foto.

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z