Samen online impact maken met een converterende website?

WordPress specialisten
Converterende website
75+ tevreden referenties

Extensie is een term die meerdere betekenissen kan hebben. Letterlijk is het een toevoeging aan een bestaand object of entiteit, denk aan de letters achter een bestandsnaam om het bestandsformaat aan te duiden. Het kan ook een aanvullend stukje software zijn om nieuwe functionaliteit toe te voegen aan een applicatie. Wat is een extensie en welke meerwaarde bieden ze voor software?

Wat is een extensie?

Het Engelse woord “extend” staat letterlijk voor uitrekken of verlengen. “Extension” duidt op een uitbreiding. De extensie maakt een belangrijk onderdeel uit van de wijze waarop software omgaat met bestanden. Door achter een bestandsnaam de letters .txt toe te voegen weet het systeem dat het een tekstbestand betreft. Als het echter een afbeelding is met een verkeerde extensie dan zal de computer een tekstbestand weergeven dat voor de gebruiker onleesbaar is.

In Windows werden op een gegeven moment extensies standaard niet langer weergegeven. Het idee hierbij was dat de gekoppelde applicatie automatisch werd geopend dus de gebruiker hoeft deze extensie niet te zien. Dit leverde problemen op als er geen indicatie was van het bestandsformaat. Als er bij opslaan van een bestand geen extensie werd toegevoegd dan was het bestand onleesbaar.

Het is mogelijk dat programma’s op basis van informatie in het bestand kunnen bepalen welk type het betreft. Nog steeds is het standaard om extensies te gebruiken voor computerbestanden. De schrijfwijze is niet uniform, zo is het mogelijk om een afbeelding met .jpg of .jpeg op te slaan.

Browser extensie

Browsers zijn applicaties die surfen online mogelijk maken. Het is onmogelijk om alle functies toe te voegen waar gebruikers behoefte aan hebben. Met een browser extensie kan specifieke functionaliteit worden toegevoegd. Bij mobiele browsers is deze optie beperkt, op laptop en desktop systemen kunnen browsers geheel naar wens uitgebreid worden. Een andere toepassing online is de domeinnaam extensie. Denk aan .nl voor Nederland, .be voor België of .com voor commerciële organisaties.

Enkele van onze klanten

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z